Jak cyfryzacja zmienia branżę nieruchomości?

W dzisiejszym świecie żadna branża nie jest w stanie uciec przed postępującą cyfryzacją – również branża architektoniczna i obrotu nieruchomościami. Pojawiająca się duża ilość nowoczesnych rozwiązań technologicznych na tym rynku sprawiła, że sektor ten otrzymał nawet własną nazwę – PropTech, od słów Property (nieruchomość) i Technology (technologie).

Warto odpowiedzieć więc sobie na pytanie jakie technologie najbardziej angażują klientów i jakie korzyści płyną z ich wykorzystania dla firm z branż architektonicznej i obrotu nieruchomościami. 

Dlaczego firmy z branży nieruchomości nie powinny ignorować cyfryzacji?

Bazując na obecnej sytuacji na rynku nieruchomości, wiele firm z tego sektora nie decyduje się na wprowadzanie innowacji technologicznych, będąc usatysfakcjonowanym obecnymi wynikami finansowymi. Warto jednak zwrócić uwagę na czynniki, które sprawiają, że bierność nie jest w tym przypadku najlepszą strategią.

Podniesienie wartości lokalu

Nowoczesne technologie to nie tylko ciekawostka i kolejna “błyskotka” – to przede wszystkim narzędzia pozwalające na podniesienie wartości lokalu. Statystyki pokazują, że duża liczba dobrej jakości zdjęć podnosi cenę jaką klienci są w stanie zaoferować za daną nieruchomość.

Nie ma więc wątpliwości, że rozwiązania takie jak np. wirtualna rzeczywistość, dające jeszcze wyższy poziom zaangażowania po stronie klienta, sprawiają, że potencjalni klienci są w stanie zaakceptować jeszcze wyższą cenę nieruchomości. Stopa zysku staje się zatem wyraźnie wyższa.

Złe perspektywy demograficzne

Wysoki popyt na rynku nieruchomości i względna łatwość sprzedaży lokali nie będą trwały wiecznie. Jednym z czynników negatywnie wpływających na tę branżę będzie demografia – w ciągu najbliższej dekady o ⅓ spadnie liczba osób w wieku 30-34 lata, a odsetek ludzi w wieku 35-44 spadnie o 11%. Są to dwie grupy wiekowe, które najczęściej kupują nieruchomości. Będzie to zatem miało znaczny wpływ na spadek popytu na mieszkania i sprawi, że firmy deweloperskie i architektoniczne będą musiały silniej niż obecnie ze sobą konkurować. Nowoczesne technologie będą jednym z tych czynników, który zadecyduje o sukcesie jednych i porażce innych.

Spowolnienie gospodarcze

Wiele prognoz makroekonomicznych zwiastuje nadchodzące spowolnienie gospodarcze. Gorsza koniunktura wpłynie negatywnie na chęć zaciągania kredytów i zdolność kredytową potencjalnych nabywców lokali, co przeniesie się na niższy popyt i ostrzejszą konkurencję pomiędzy firmami deweloperskimi i architektonicznymi. Nowoczesne technologie są jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na zmieniającym się rynku nieruchomości.

Rozwój sektora nieruchomości premium

Jednym ze stale rosnących segmentów rynku nieruchomości jest rynek nieruchomości premium – wzrosty w tej branży osiągają poziom 20% rocznie. Luksusowe nieruchomości są uznawane za bezpieczną inwestycję, ponieważ ich ceny rosną niezależnie od ogólnej sytuacji panującej na rynku nieruchomości. Rosnący popyt na tego typu inwestycje sprawia, że firmy deweloperskie i architektoniczne muszą dostosować swoje procesy sprzedażowe do potrzeb tego typu klienta.

W tym przypadku inwestycja w nowoczesne technologie jest konieczna, bo oczekiwania potencjalnych klientów stoją na znacznie wyższym poziomie. Nakłady poniesione na nowoczesne technologie są niewspółmiernie małe, w stosunku do zysków jakie mogą w krótkim czasie wygenerować. Koszty związane z innowacją taką jak np. VR zwracają się zatem błyskawicznie.

W jaki sposób rozwiązania cyfrowe stają się codziennością pracy architektów i deweloperów?

Cyfryzacja pracy deweloperów i architektów następuje na wielu etapach ich działalności. Poniżej skupimy się na czterech technologiach, które wykorzystują najbardziej angażujące technologie z perspektywy klienta: pokazy nieruchomości w wirtualnej rzeczywistości (VR), personalizacja nieruchomości w VR, wizualizacja budynku poprzez rozszerzoną rzeczywistość (AR) i wykorzystanie digital twins czyli bliźniaków cyfrowych.

Pokazy nieruchomości w VR

W dużym uproszczeniu wirtualna rzeczywistość (VR) jest narzędziem pozwalającym na multimedialne wykreowanie komputerowej wizji przestrzeni. W branży sprzedaży nieruchomości wirtualna rzeczywistość staje się coraz częstszym narzędziem prezentacji mieszkań i budynków. Według Goldman Sachs Global Investment Research, branża nieruchomości będzie odpowiadała za 2,6 miliarda dolarów zainwestowanych w rozwiązania związane z wirtualną rzeczywistością w 2025 r. 


Coraz większa liczba firm proponuje wirtualne, interaktywne spacery, źródło: Matterport

Dzięki VR-owi, klienci są w stanie zobaczyć swoją potencjalną nieruchomość w środowisku maksymalnie zbliżonym do rzeczywistego. W obrocie nieruchomościami tego typu wirtualne prezentacje mają sens szczególnie dlatego, że sprzedaż większości nieruchomości odbywa się jeszcze przed ich fizycznym powstaniem. Klient nie ma zatem szans obejrzeć lokalu przed decyzją o jego zakupie. VR sprawia, że decyzja ta staje się znacznie łatwiejsza – mając możliwość odbycia wirtualnego spaceru, klient nabiera pewności co do dopasowania nieruchomości do jego indywidualnych potrzeb.

Ale wirtualna rzeczywistość to nie tylko narzędzie dla deweloperów pozwalające w innowacyjny sposób zaprezentować ofertę klientowi końcowemu. Dziś VR to to także narzędzie w rękach architektów, którzy starają się przekonać klientów do swojego projektu. Wirtualna rzeczywistość pozwala im na znaczną redukcję niepewności po stronie klientów biznesowych – żadna inna opcja prezentacji projektu nie jest w stanie w tym samym stopniu zaangażować i przekonać odbiorców.

Jednym z najtrudniejszych zadań stojących przed architektami jest efektywna komunikacja swojej idei potencjalnym klientom: deweloperom i inwestorom. Możliwość prezentacji projektu architektonicznego w formie wirtualnej rzeczywistości daje możliwość wszystkim stronom zaangażowanym w dany projekt na jego “inspekcję” przed finalnym zaakceptowaniem wszystkich rozwiązań. Wejście na “teren” wirtualnej nieruchomości przed fizycznym rozpoczęciem prac zapobiega marnowaniu dużej ilości środków i czasu, a także znacznie podnosi poziom przejrzystości i zaufania wszystkich zaangażowanych stron.

Wirtualna rzeczywistość pozwala na prezentację budynku jako spójnej całości – wszystkie pomieszczenia i perspektywy prezentowane są w trójwymiarowym środowisku, które jest maksymalnie zbliżone do rzeczywistości. VR pozwala także na wizualizację nieruchomości w różnych warstwach budynku, pokazując np. schowane w ścianach przewody elektryczne czy rury. 

Personalizacja nieruchomości w VR

VR pozwala obecnie również na maksymalną interaktywność doświadczenia – oglądając dany projekt w wirtualnej rzeczywistości możemy np. sprawdzać jak dane pomieszczenie wygląda przy różnych wersjach oświetlenia, zmieniać jego wyposażenie, styl, a także sprawdzać jak dany projekt wygląda na tle kilku różnych lokalizacji. Tego typu indywidualizacja i szczegółowe dopasowanie projektu zmniejsza niepewność po stronie klientów.

Nieruchomość w wirtualnej rzeczywistości
Prezentacje nieruchomości w wirtualnej rzeczywistości stają się coraz bardziej popularne

 

77% agentów nieruchomości twierdzi, iż odpowiedni wystrój wnętrz pozwala potencjalnym klientom na poczucie się jak w domu, co bezpośrednio wpływa na wyniki sprzedaży. Dzięki technologii VR, deweloperzy mogą wirtualnie zaaranżować lokal na wiele różnych sposobów, docierając dzięki temu do różnych grup odbiorców. W ten sposób efektywnie buduje się emocjonalny stosunek potencjalnych nabywców do nieruchomości.

Wizualizacja budynku poprzez AR

Kolejną z technologii wykorzystywanych przez branżę architektoniczną i deweloperską jest rozszerzona rzeczywistość (AR). Obecne rozwiązania w tym zakresie pozwalają na umieszczenie realistycznego modelu budynku w przestrzeni rzeczywistej. Pozwala to zwizualizować budynek w otoczeniu, w którym naprawdę powstaje lub ma szansę powstać.


Adam Chernick z SHoP Architects pokazuje zastosowanie AR w branży deweloperskiej. Źródło: Hiroko Masuike dla The New York Times

Digital Twins – cyfrowe bliźniaki

Digital twins, czyli cyfrowe bliźniaki, to cyfrowe repliki fizycznych obiektów i systemów. Tworzenie wirtualnych trójwymiarowych modeli odwzorowujących fizyczne obiekty służy najczęściej optymalizacji procesów. Modele te pozwalają na przeprowadzenie na danym obiekcie różnego rodzaju symulacji i testów jeszcze przed jego fizycznym powstaniem. 

bliźniak cyfrowy
Cyfrowe bliźniaki oferują detaliczne odwzorowanie fizycznych obiektów, źródło: Matterport

 

Cyfrowe bliźniaki w branży architektonicznej i deweloperskiej pozwalają na połączenie trójwymiarowego projektu budynku z dowolną bazą danych – również bazą danych w czasie rzeczywistym. Pozwalają one na lepsze zaprojektowanie budynku, ale są też użytecznym narzędziem dla osób zarządzających istniejącymi już nieruchomościami – jest to narzędzie szczególnie efektywne w procesie efektywnego zarządzania energią. A dodatkowo, bliźniaki cyfrowe to także świetny sposób prezentacji nieruchomości!

 

Korzyści wynikające z zastosowania nowych technologii

Niezależnie od tego jakie narzędzia cyfrowe zastosujemy, można wymienić pewien wspólny pakiet korzyści wynikających z digitalizacji procesów w branży architektonicznej i deweloperskiej:

  • Dzięki zastosowaniu narzędzi cyfrowych, zmiana procesów działań sprzedażowych i marketingowych pozwala na oszczędność czasu. Najlepszym przykładem jest prezentacja nieruchomości w VR – zastosowanie tego narzędzia sprawia, że agent nieruchomości może wykonywać swoje obowiązki z biura, nie tracąc czasu na dotarcie do nieruchomości i przygotowania jej do prezentacji.
  • Poprzez dopasowanie projektu w cyfrowej rzeczywistości do indywidualnych potrzeb klienta, biura architektoniczne i deweloperskie są w stanie zwiększyć zaangażowanie emocjonalne po stronie potencjalnego nabywcy. 
  • Przeniesienie części procesów do świata cyfrowego pozwala na redukcję kosztów. Dla przykładu – koszt stworzenia narzędzia VR-owego jest nieporównywalnie mniejszy niż nakłady, które należy ponieść na wyposażenie i przygotowanie lokalu do prezentacji. 

 

Podsumowanie

W 2020 roku biura architektoniczne i deweloperskie mają szereg możliwości na usprawnienie swoich procesów i zwiększenie zysków poprzez cyfryzację i zastosowanie nowoczesnych technologii. Wciąż wiele firm z tego sektora podchodzi do tych rozwiązań nieufnie, jednak zyski wynikające z ich zastosowania sprawiają, że dziś PropTech rozwija się niezwykle dynamicznie. Wybór idealnego rozwiązania do indywidualnych potrzeb danej firmy powinno wynikać z analizy biznesowej, połączonej z konsultacją z doświadczonym partnerem technologicznym.

Let's create
something meaningful together!

Company data
  • Setapp Sp. z o.o.
  • VAT ID: PL7781465185
  • REGON: 301183743
  • KRS: 0000334616
Address
  • ul. Wojskowa 6
  • 60-792 Poznań, Poland
Contact us
Stay connected