Jak cyfryzacja zmienia branżę nieruchomości?

by Marta Zbierska

W dzisiejszym świecie żadna branża nie jest w stanie uciec przed postępującą cyfryzacją – również branża architektoniczna i obrotu nieruchomościami. Pojawiająca się duża ilość nowoczesnych rozwiązań technologicznych na tym rynku sprawiła, że sektor ten otrzymał nawet własną nazwę – PropTech, od słów Property (nieruchomość) i Technology (technologie). Warto odpowiedzieć więc sobie na pytanie jakie technologie

Let's create
something meaningful together!

Company data
  • Setapp Sp. z o.o.
  • VAT ID: PL7781465185
  • REGON: 301183743
  • KRS: 0000334616
Address
  • ul. Wojskowa 6
  • 60-792 Poznań, Poland
Contact us
Stay connected