Development teams that understand maritime

by Paweł Paszkiewicz

How our expertise in maritime is an advantage for you? We are constantly changing; recently, our company became a part of Sea/ by Maritech. This acquisition was the result of our dedication and focus only on custom software for the maritime industry. We discovered our maritime clients could benefit from this approach. Finer points are presented

Why is visualizing data on maps a must-have for transport companies?

by Andrzej Bartkowiak

Although mainly associated with GPS navigation and websites for individuals users, visualizing data on maps is also a key business solution for many companies – especially those in the transport and logistics sector. A thriving transport company can’t expect to grow without modern digital solutions that improve internal communication. According to PwC rapport from 2019,

Jak cyfryzacja zmienia branżę nieruchomości?

by Marta Zbierska

W dzisiejszym świecie żadna branża nie jest w stanie uciec przed postępującą cyfryzacją – również branża architektoniczna i obrotu nieruchomościami. Pojawiająca się duża ilość nowoczesnych rozwiązań technologicznych na tym rynku sprawiła, że sektor ten otrzymał nawet własną nazwę – PropTech, od słów Property (nieruchomość) i Technology (technologie). Warto odpowiedzieć więc sobie na pytanie jakie technologie

Let's create
something meaningful together!

Company data
  • Setapp Sp. z o.o.
  • VAT ID: PL7781465185
  • REGON: 301183743
  • KRS: 0000334616
Address
  • ul. Wojskowa 6
  • 60-792 Poznań, Poland
Contact us
Stay connected