User Personas: Why Are They So Important?

by Agnieszka Körber

Currently, the market is filled with digital products, including web and mobile applications. Yet somehow, according to statistics, 90% of new startups fail. Some of the main reasons are lack of market need and no interest from users, which may indicate some apps were built upon wrong assumptions of their founders. The top rule when

Why is visualizing data on maps a must-have for transport companies?

by Andrzej Bartkowiak

Although mainly associated with GPS navigation and websites for individuals users, visualizing data on maps is also a key business solution for many companies – especially those in the transport and logistics sector. A thriving transport company can’t expect to grow without modern digital solutions that improve internal communication. According to PwC rapport from 2019,

Jak cyfryzacja zmienia branżę nieruchomości?

by Bartosz Mierzejewski

W dzisiejszym świecie żadna branża nie jest w stanie uciec przed postępującą cyfryzacją – również branża architektoniczna i obrotu nieruchomościami. Pojawiająca się duża ilość nowoczesnych rozwiązań technologicznych na tym rynku sprawiła, że sektor ten otrzymał nawet własną nazwę – PropTech, od słów Property (nieruchomość) i Technology (technologie). Warto odpowiedzieć więc sobie na pytanie jakie technologie

Let's create
something meaningful together!

Company data
  • Setapp Sp. z o.o.
  • VAT ID: PL7781465185
  • REGON: 301183743
  • KRS: 0000334616
Address
  • ul. Wojskowa 6
  • 60-792 Poznań, Poland
Contact us
Stay connected